Site Overlay

Trondheim

wpid-hkt1_100.jpg X-T1 (74.1mm, f/3.7, 1/8000 sec, ISO800)

wpid-hkt1_099.jpg X-T1 (55mm, f/3.5, 1/18000 sec, ISO800)

wpid-hkt1_098.jpg X-T1 (55mm, f/3.5, 1/5800 sec, ISO800)

wpid-hkt1_096.jpg X-T1 (10mm, f/4, 1/1700 sec, ISO800)

wpid-hkt1_095.jpg X-T1 (10mm, f/4, 1/2400 sec, ISO800)

wpid-hkt1_093.jpg X-T1 (200mm, f/4.8, 1/2700 sec, ISO800)

wpid-hkt1_234.jpg X-T1 (200mm, f/4.8, 1/1800 sec, ISO800)

wpid-hkt1_094.jpg X-T1 (200mm, f/4.8, 1/4000 sec, ISO800)

wpid-hkt1_092.jpg X-T1 (55mm, f/3.5, 1/5400 sec, ISO800)

wpid-hkt1_091.jpg X-T1 (77.9mm, f/3.8, 1/5000 sec, ISO800)

wpid-hkt1_090.jpg X-T1 (200mm, f/4.8, 1/1800 sec, ISO800)

wpid-hkt1_089.jpg X-T1 (67.1mm, f/4, 1/3000 sec, ISO800)

wpid-hkt1_088.jpg X-T1 (128mm, f/4.4, 1/6000 sec, ISO800)

wpid-hkt1_087.jpg X-T1 (104.9mm, f/4.2, 1/3800 sec, ISO800)

wpid-hkt1_086.jpg X-T1 (55mm, f/4, 1/6400 sec, ISO800)

 

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

Copyright © 2024 ideakiss. All Rights Reserved. | Chique Photography by Catch Themes